Zbornica deluje na območju treh občin: Tolmin, Kobarid in Bovec.

OOZ Tolmin ima naslednje organe:

  • skupščina, ki šteje 15 do 20 članov,
  • upravni odbor, ki ga sestavlja 7 do 10 članov,
  • nadzorni odbor, ki šteje 3 člane.

Predsednik

MERMOLJA SANDI
Volče 144F
5220 TOLMIN
Tel.: 05 38 11 330

Podpredsednik

GORENŠČEK MARIJAN
Goriška 4
5222 KOBARID
Tel.: 041 719 389

 

SEKCIJE PRI OOZ TOLMIN IN NJIHOVI PREDSTAVNIKI

Sekcije Predsednik Telefon
1. SEKCIJA AVTOSERVISNO-REMONTNIH DEJAVNOSTI
GORENŠČEK MARIJAN
Goriška c. 4
5222 KOBARID
05 38 910 88
2. SEKCIJA GRADBINCEV
KAVČIČ METOD
Zatolmin 62
5220 TOLMIN
041 728 463
3. SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
PETRICA MONIKA
Mučeniška ulica 17
5222 KOBARID
05 38 90 040
4. SEKCIJA ZA PROMET
PODGORNIK RAJKO
Pod brajdo 6
5220 TOLMIN
05 381 00 40
041 624 273
5. SEKCIJA FRIZERJEV IN KOZMETIKOV
ANDREJKA PIRIH
Trg 1. maja 5, Salon ZIG-ZAG
5220 TOLMIN
05 38 82 018
6. SEKCIJA PLASTIČARJEV
LEBAN MARIJAN
Volče 138a, Tera d.o.o.
5220 TOLMIN
05 380 03 00